http://www.bip.gov.pl
 
Dokumenty ZSPG
Struktura własnościowa
Dokumenty -Gimnazjum
Dokumenty -Szkoła Podstawowa
Świetlica
Administracja
Pracownicy obsługi Gimnazjum
Świetlica
Pracownicy pedagogiczni Gimnazjum
Pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej
Pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej


 
Start 
 

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. bł.O.St.Papczyńskiego
w Podegrodziu


 

Szkoła Podstawowa im. bł.O.St.Papczyńskiego w Podegrodziu Gimnazjum im. bł.O.St.Papczyńskiego w Podegrodziu

33-386 Podegrodzie 6

tel/fax 18 4459011

sp_podegrodzie@iap.pl

 

33-386 Podegrodzie 6

te./fax 18 4459755

gim_podegrodzie@iap.pl

 

 Kierownictwo jednostki:

Dytektor ZSPG : mgr Krystyna Dąbrowska

Wicedyrektor ZSPG :  mgr Małgorzata Liber

 

 
   
 


Interaktywna Polska