http://www.bip.gov.pl
 
Dokumenty ZSPG
Struktura własnościowa
Dokumenty -Gimnazjum
Dokumenty -Szkoła Podstawowa
Świetlica
Administracja
Pracownicy obsługi Gimnazjum
Świetlica
Pracownicy pedagogiczni Gimnazjum
Pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej
Pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej


 
Dokumenty ZSPG 
 
data publikacji:  02-09-2012 | 20:15
data ostatniej modyfikacji:  08-03-2016 | 18:33
Akt założenia ZSPG w Podegrodziu

Zawiera kopię aktu założenia zespołu szkół w Podegrodziu   więcej »»»

NIP-ZSPG

Nadanie nr NIP ZSPG w Podegrodziu   więcej »»»

REGON ZSPG w Podegrodziu

Zawiera replikę dokumentu   więcej »»»

Uchawła Rady Gminy w sprawie utworzenie ZSPG w Podegrodziu

Akt Uchawły Rady Gminy w Podegrodziu w sprawie utworzenia ZSPG   więcej »»»

Regulamin zabaw szkonych

Zawiera skantRegulamin dyskotek i zabaw   więcej »»»

Arkusz kontroli zgodności realizacji zajęć rewalidacyjnych

Arkusz kontroli zgodności realizacji zajęć rewalidacyjnych w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodnosci z zaleceniami zawrtymi w orzeczeniu o potrzebie Kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprzwnośc w publicznych szkolach podstawowych i gimnazjach ogólnodostepnych, z oddzialami ogólnodostepnymi lub/i integracyjnymi   więcej »»»

Statut ZSPG

Statut ZSPG   więcej »»»

 
 


Interaktywna Polska