http://www.bip.gov.pl
 
Struktura własnościowa
Dokumenty -Klasy gimnazjalne
Dokumenty -Szkoła Podstawowa
Świetlica
Administracja
Pracownicy obsługi klas gimnazjalnych
Świetlica
Pracownicy pedagogiczni Klas gimnazjalnych
Pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej
Pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej


 
Struktura własnościowa 
 
data publikacji:  02-09-2012 | 20:16
data ostatniej modyfikacji:  01-03-2018 | 06:42
autor dokumentu: Krystyna Dabrowska
ostatnio modyfikowal: Krystyna Dabrowska

Struktura własnościowa

Jednostka organizacyjna Gminy Podegrodzie.

Dyrektor zarządza na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Podegrodzie nr194a/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz zarządzenia nr 441/2009 z dnia 30 września 2009 r. Wójta Gminy Podegrodzie w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobwego kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

majątek:

budynek szkoły podstawowej:

środki trwałe:

 

 
 


Interaktywna Polska